Aktualności
OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 mm z przyłączem gazu". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 2488/3, 2489, 2490, 2488/4 położonych w miejscowości Iwkowa , gmina Iwkowa. 2018-05-16 OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 mm z przyłączem gazu”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 43/7, 43/8, 40, 43/9, 43/6, 43/10, 43/2 położonych w miejscowości Polom Mały , gmina Iwkowa. 2018-05-16 OBWIESZCZENIE „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Iwkowa - etap V wraz z ujęciem wody, stacją uzdatniania wody i zbiornikiem wyrównawczym na działce 515/2 w miejscowości Wojakowa - ujęcie wody, stacja uzdatniania wody, zbiornik” zlokalizowanej w obrębie dz. nr 515/2, 514, 496 położonych w m. Wojakowa, gm. Iwkowa 2018-04-19 OBWIESZCZENIE - „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Iwkowa - Etap V wraz z ujęciem wody, stacją uzdatniania wody i zbiornikiem wyrównawczym na dz. nr 515/2 w Wojakowej - ujęcie wody, stacja uzdatniania wody, zbiornik”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 515/2, 514, 496 położonych w miejscowości Wojakowa , gmina Iwkowa. 2018-04-09 WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM NA OKRES DO 3 LAT 2018-04-06 OBWIESZCZENIE - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie gminy Iwkowa w miejscowości Wojakowa, Dobrociesz, Drużków Pusty - etap V” w gminie Iwkowa2018-03-26 OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazu”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 1944/12, 1944/6,1944/7,1944/9 położonych w miejscowości Iwkowa , gmina Iwkowa. 2018-03-08 OBWIESZCZENIE „Odbudowa drogi gminnej Porąbka Iwkowska — Drużków Pusty 250464" w obrębie działek nr 47, 36, 75/1, 34/2, 35/2, 76/1, 77/5, 77/3 położonych w m. Drużków Pusty oraz dz. nr 137/12, 137/10, 137/7, 138 położonych w m. Porąbka Iwkowska w gminie Iwkowa. 2018-03-05 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERZAWĘ 2018-03-01
OBWIESZCZENIE - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie gminy Iwkowa w miejscowościach Wojakowa, Dobrociesz, Drużków Pusty - Etap V 2018-02-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Budowa i przebudowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn32mm z przyłączem gazowym w m, Iwkowa” na dz. ewid. nr 1836, 1842, 1843, 1844 położonych w miejscowości Iwkowa gm. Iwkowa. 2018-02-01 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn32mm z przyłączem gazowym w m. Iwkowa” na dz. ewid. nr 2334/6,2334/9,2334/5,2334/8 położonych w miejscowości Iwkowa gm. Iwkowa.2018-02-01 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazowym w ra, Porąbka Iwkowska” na dz. ewid. nr 80/1, 75, 68/3, 68/4, położonych w miejscowości Porąbka Iwkowska gm. Iwkowa. 2018-02-01 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazu” na dz. ewid. nr 185/11, 35, 462/14, 462/13, położonych w miejscowości Wojakowa gm. Iwkowa. 2018-01-25 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Przebudowa i budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 mm z przyłączem gazu” na dz. ewid. nr 281, 282, położonych w miejscowości Wojakowa gm. Iwkowa. 2018-01-25 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 mm z przyłączem gazu” na dz. ewid. nr 50, 21, 39/4 położonych w miejscowości Dobrociesz gm. Iwkowa.” 2018-01-25 „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazu”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 2, 304 położonych w miejscowości Kąty oraz działek nr 110/4, 105/5, 109, 105/1, 105/2, 106/2, 106/4 położonych w miejscowości Drużków Pusty , gmina Iwkowa. 2018-01-17