Aktualności
OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm z przyłączem gazowym na dz. nr 408/4, 408/2, 410, 411/3, 411/4, 413/2, 413/1 położonych w miejscowości Wojakowa gm. Iwkowa” 2020-04-23 OBWIESZCZENIE - Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm z przyłączem gazowym na dz. nr 35/1, 35/2, 35/3 położonych w miejscowości Porąbka Iwkowska gm. Iwkowa 2020-03-31 OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE - KR.ZUZ.3.4210.4.2020.MGS 2020-03-02 OBWIESZCZENIE - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm z przyłączem gazowym na dz. nr 363/1, 363/2, 309, 366/6, 366/5, 366/4, 366/3, 366/2 położonych w miejscowości Dobrociesz gm. Iwkowa” 2020-02-12 OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE - KR.ZUZ.3.4210.4.2020.MGS 2020-01-21